Preskočiť na obsah

Ako to robíme my

Do práce počas pandémie

Jednou z priorít Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. je skvalitnenie života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít práve uplatnením klientov v na trhu práce. Napriek nepriaznivej situácii s hľadaním si zamestnania počas pandémie vírusu Covid-19 sa regionálnej kancelárii vo Svidníku v jednotlivých obciach za posledných päť mesiacov podarilo zamestnať na pracovnú zmluvu 114 klientov. V prvom mesiaci nového roka to bolo až 36 záujemcov z marginalizovaných rómskych komunít.

Ako uviedol regionálny koordinátor Vladimír Bokša, zamestnať na pracovnú zmluvu 114 klientov sa podarilo najmä intervenovaním terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov (TSP a TP) ako napríklad z obce Giraltovce. V tejto obci sa podarilo zamestnať za mesiac január tohto roka 16 klientov. „Päť klientov naši terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci zamestnali v novozriadenej prevádzke v priestoroch bývalého kožiarskeho závodu. Išlo o pozíciu operátor výroby konektorov pre letecké zariadenie nemeckej firmy,“ upresnil regionálny koordinátor Bokša. TSP a TP pomáhali klientom vypísať svoje životopisy a kontaktovali firmu e-mailovou formou. „Pracovníci firmy pravidelne každý týždeň v decembri minulého roka pozývali klientov na pracovný pohovor, kde ich otestovali pri zručnosti osadenia skrutiek do konektorov. Nie každý záujemca sa osvedčil, potrebná je pri tejto práci prstová zručnosť klienta a dobrý zrak,“ dodal.

Ďalších šesť klientov z Giraltoviec našlo svoje uplatnenie vo firme na výrobu zvrškov obuvi bez montážneho kruhu. Firma sídli rovnako v meste Giraltovce. TSP a TP ponúkali tento druh práce klientom, ktorí sú vedení ako uchádzači o zamestnanie na Úrade práce. „Naši TSP a TP motivovali klientov k spísaniu životopisu aj napriek tomu, že nemajú stredoškolské vzdelanie,“ popísal prácu s klientmi regionálny koordinátor.

Traja klienti z Giraltoviec našli na začiatku nového roka uplatnenie ako zlievarenskí robotníci vo firme v obci Okrúhle, jeden klient sa rozhodol zlepšiť svoju finančnú situáciu zamestnaním v Košiciach na pozícii pracovník asistujúci pri vývoze komunálneho odpadu. TSP a TP sa v januári podarilo zamestnať aj tiež klientku, ktorá našla svoje uplatnenie ako rodičovský asistent v miestnej Materskej škole.

 

Pomoc najmenším

Niektoré chvíle v živote sú na nezaplatenie. Jednou z nich bol pohľad terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov (TSP a TP) v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. z obce Toporec pri odovzdávaní humanitárnej pomoci dvom desiatkam rodín z marginalizovanej rómskej komunity. Šatstvo a obuv pre svoje deti vykúzlilo úsmev na tvári nejednej mamičke.

Humanitárna pomoc prebehla v rámci dlhodobej spolupráce miestnych TSP a TP  s Nadáciou Prešovský samosprávny kraj. „Nadácia poskytla opakovane obci humanitárnu pomoc, ktorú následne TSP a TP prerozdeľujú a rozdávajú rodinám v núdzi,“ uviedla regionálna koordinátorka Miroslava Chovancová. Pomoc spočívala z vyzbieraného šatstva a obuvi pre núdzne deti vo veku 0-12 rokov.  Radosť tak priniesli TSP a TP približne dvom desiatkam rodín, medzi ktorými je šesť detí, ktoré prišli v Toporci na svet koncom roka 2021.

Zimné oblečenie sa ušlo aj niekoľkým dospelým vďaka spolupráce Nadácie Prešovský samosprávny kraj s módnym obchodom z mesta Kežmarok.

 

Ostražitosť NP TSP a TP II. aj v tretej vlne

Nepriaznivá epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom vírusového ochorenia Covid-19 je pre národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca II. (NP TSP a TP II.) signálom na podniknutie nevyhnutných opatrení. Regionálny koordinátor Milan Balog z tohto dôvodu zorganizoval koordinačné stretnutie v obci Boliarov v okrese Košice-okolie, ktorá sa aktuálne nachádza v rámci Covid-Automatu v „bordovej farbe“, čo znamená II. stupeň ostražitosti.

Stretnutie bolo zrealizované v zastúpení spomínaného regionálneho koordinátora NP TSP a TP II., riaditeľky ZŠ – Boliarov, koordinátora Covid projektu, koordinátora Asistentov osvety zdravia (AOZ). Ďalej na stretnutí nechýbali terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci NP TSP a TP II., či zamestnanec AOZ. Pozvanie prijala aj miestna pani farárka. Nakoniec sa však musela ospravedlniť paradoxne z dôvodu pozitívneho testu na  Covid-19 v deň koordinačného stretnutia.

„Cieľom prvého pracovného stretnutia bolo okrem pracovných záležitosti, dohodnúť sa na stretnutiach na pravidelnej báze raz za mesiac,“ uviedol koordinátor Balog, ktorý by chcel nasledujúce pracovné stretnutie doplniť ďalšími pomocnými profesiami ako je zdravotný personál infekčného oddelenia, zamestnanec  polície – rómsky špecialista, farárka a ďalšie pomocné profesie.

Počas stretnutia riaditeľka miestnej základnej školy zdôrazňovala problém návštevnosti detí v ZŠ . Apelovala na to, že pre deti platia iné pravidlá ohľadne vírusu Covid-19 ako pre dospelých (testovanie PCR). Zároveň zdôraznila viackrát  veľkú pomoc terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov z NP TSP a TP II. Ako zdôraznila, bez ich pomoci si nevie predstaviť  priebeh pandémie.

Regionálny koordinátor z národného projektu Covid apeloval na možnú karanténu v teoretickej rovine v rámci celej obce. Zároveň poukázal na to, ako zvládnuť takúto karanténu bez možných konfliktov. Pomenoval konkrétne situáciu, ktorú riešil v lokalite, ktorá sa ocitla v karanténe. Ďalej oboznámil účastníkov ako pracovať počas karantény, zabezpečiť potravinovú  pomoc, pitnú vodi, lieky, ako spoluprácovať s policajnými zložkami, so starostom,  s klientmi a podobne. 

„Stretnutie pomocných profesií  malo veľmi dobrý priebeh a zároveň dobrú odozvu a potvrdenie účasti  na ďalšom stretnutí,“ zhodnotil koordinačné stretnutie na záver koordinátor NP TSP a TP II. Milan Balog.  

„Sedem statočných“ živiteľov rodín

Vďaka intervenciám NP TSP a TP II. si našlo prácu sedem našich klientov

Chopili sa šance zmeniť svoju životnú situáciu. Sedem klientov NP TSP a TP II. z obce Petrovany sa zamestnalo v potravinárskej firme v neďalekom Prešove. Vedenie si výkony nových zamestnancov v prvých týždňoch pracovného pomeru pochvaľuje.

Šancu zamestnať sa využil aj 19-ročný Kristián, ktorý chce svojej novej rodine zabezpečiť lepšie podmienky. Aj preto naši TSP a TP od jesene minulého roka intenzívne pracovali s cieľom nájsť mu v okolí vyhovujúcu prácu. Situáciu však zhoršovala pretrvávajúca pandémia nového koronavírusu. V marci tohto roka však naši TSP a TP aktualizovali klientov životopis, nakoľko sa naskytla možnosť zamestnať sa v blízkej potravinárskej výrobe. Kristiánovi pomohli  s dohodnutím zdravotnej prehliadky u lekárky ako aj s vybavovaním potravinárskeho preukazu.

Obdobne si hľadal uplatnenie na trhu práce Dušan (21) z Petrovian, ktorý má za sebou skúsenosti s pobytom a prácou v zahraničí. Do zamestnania v potravinárskej firme ho motivovala skutočnosť, že je živiteľom rodiny a musí sa postarať o svoje nezaopatrené deti. Tak ako v prípade Kristiána naši TSP a TP pomohli Dušanovi vybaviť si preukaz na prácu s potravinami, ako aj ostatné náležitosti vrátane komunikácie s úradmi.

Ponuku lokálneho zamestnávateľa využila takisto Zdenka (51), ktorá bola dlhodobo evidovaná ako uchádzačka o zamestnanie. Klientka žila predtým s manželom a synom v Spojenom kráľovstve a po návrate na Slovensko ich čakalo aj niekoľko nesplatených dlhov. Preto sa rozhodla situáciu riešiť formou zamestnania.

Ako nám povedal generálny riaditeľ spoločnosti Sweety Ice, pán Horváth, s ľuďmi z MRK v Petrovanoch majú bohaté skúsenosti. Podľa riaditeľa podávajú dobré výkony a veľakrát v rámci možností robia nábor aj u svojich rodinných príslušníkov. Firma z Prešova spolupracuje so sesterskou firmou v potravinárskom sektore v tom istom areáli, kde vedia pracovníkov po zaškolení posunúť po skončení sezónnej produkcie. TSP a TP s vedením firmy úzko komunikujú a spolupracujú. 

Od problémov s exekúciou po kováčsku dielňu

Exekúcie, zdravotné problémy členov rodiny. Situácia, ktorá nútila Patrika z Medzeva prijať pomoc NP TSP a TP II., aby sa dokázal pozviechať z nakopených strastí. Príbeh klienta z Medzeva je dôkazom, že kde je vôľa, tam je aj cesta.

Patrik (36) z Medzeva oslovil pracovníkov NP TSP a TP II. ešte v prvej fáze kvôli exekučnej veci. 

V druhej fáze projektu naši pracovníci aktívne spolupracovali s klientom na riešení jeho rodinnej situácie predovšetkým finančnej situácie a zhoršeného zdravotného stavu Patrikovej družky.

Aj preto bolo klientovi poskytnuté poradenstvo ohľadne možnosti získania opatrovateľského príspevku na Patrikovu družku ako aj požiadanie o kompenzačný príspevok na zvýšené výdavky ZŤP. Napriek snahe získať opatrovateľský príspevok bola táto žiadosť ÚPSVaR klientovi zamietnutá.

Naši pracovníci terénnej sociálnej a terénnej práce (TSP a TP) sa však rozhodli motivovať klienta zlepšiť si svoju životnú situáciu hľadaním  si zamestnania. Poradili mu preto ako sa zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Keďže je Patrik absolventom strednej školy, pri hľadaní zamestnania aktívne participoval. Okrem iného absolvoval aj tréning pracovného pohovoru a seba-prezentácie počas pracovného pohovoru.

Spočiatku naši pracovníci vyhľadávali s klientom voľné pracovné miesta v okolitých fabrikách, ktorým klient zaslal svoj životopis.

Postupne sa však Patrik naučil vyhľadať pracovné ponuky aj na internete. Tak si vyhľadal ponúkanú prácu v Prakovciach na pracovnej pozícií kováča. Patrik ako kováč v minulosti pracoval, preto ho táto ponuka zaujala. Za pomoci TSP a TP boli zamestnávateľovi doručené podklady, ktoré požadoval na obsadenie tejto pracovnej pozície.

Patrik bol na pracovnom pohovore úspešný a tak TSP a TP mu pomohli pri administratívnych úkonoch týkajúcich sa vstupu do zamestnania.

Dôkazom úspešných intervencií pracovníkov NP TSP a TP II. je fakt, že Patrik od februára 2021 pracuje v Prakovciach ako kováč.