Preskočiť na obsah

Aktualizácia Sprievodcu NP PRIM II. od 15.12.2022

Ide o tri aktualizácie:

a) Stanovenie maximálnej celkovej ceny práce pre jednotlivé pozície hradené z prostriedkov NP PRIM II. (časť 11.1. Základné predpoklady pre refundáciu finančných prostriedkov obciam). 

b) Úprava výšky paušálneho príspevku na  jednotnú sumu 100 € mesačne (časť 5.3..3 Rozvoj inkluzívneho predprimárneho vzdelávania prostredníctvom zlepšovania podmienok MŠ a osvetovými a desegregačnými aktivitami). 

c) Zmena Prílohy č. 06: Informačný dokument o spracúvaní osobných údajov, ktorý nahrádza doterajší Súhlas so spracovávaním osobných údajov.

Aktualizovaný Sprievodca s prílohami platný od 15.12.2022 je zverejnený v časti Základné dokumenty pre užívateľov NP PRIM II. .