Preskočiť na obsah

Aktualizácia Sprievodcu pre užívateľov NP PRIM II. od 09.05.2023

Aktualizácia Sprievodcu obsahuje dve zmeny: oficiálne predĺženie výkonu inkluzívnych tímov MŠ v zapojených obciach do 31.08.2023 (na základe publikovanej zmeny Vyzvania NP PRIM 03.05.2023) a navýšenie paušálneho príspevku na 10% z refundovaných miezd z dôvodu dodatočných aktivít počas leta 2023. Aktualizovaný Sprievodca s prílohami platný od 09.05.2023 je zverejnený v časti Základné dokumenty pre užívateľov NP PRIM II. .