Preskočiť na obsah

Aktualizácia Sprievodcu pre užívateľov NP PRIM II. od 26.04.2023

Aktualizácia Sprievodcu pozostáva z troch zmien: zrušenie maximálnych limitov pre celkovú cenu práce (refundácia mzdy členov inkluzívnych tímov materských škôl), návrat k 7% výške paušálneho príspevku a úprava prílohy č.06 Informačný dokument o spracúvaní osobných údajov (využíva sa napr. pri výberových konaniach). Aktualizovaný Sprievodca s prílohami platný od 26.04.2023 je zverejnený v časti Základné dokumenty pre užívateľov NP PRIM II. .