Preskočiť na obsah

Potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania

Materské školy zapojené do vzdelávania „Vzdelávanie a podpora inkluzívnych tímov“ môžu získať potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania pre svojich zamestnancov a absolventov tohto vzdelávania. Je potrebné zaslať jednoduchú žiadosť o spoluprácu pri zabezpečení  aktualizačného vzdelávania na adresu skolaplus.s.r.o@gmail.com. Škola plus – realizátor vzdelávania pre NP PRIM II. záujemcom pošle podklad k aktualizačnému vzdelávaniu, na základe ktorého je možné vystaviť potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania, ktoré vydáva riaditeľ/ka školy v zmysle platnej legislatívy.