Preskočiť na obsah

Prezentácia evaluácie depistážno-stimulačného programu v rámci NP PRIM II

Dňa 8.8.2023 sa konala online prezentácia efektivity depistážno-stimulačného programu, ktorý bol realizovaný v NP PRIM a NP PRIM II (šk. roky 2018/2019 - 2021/2023). Vyhodnocovanie efektivity mali na starosti doc. PhDr. Viera Šilonová, PhD. a prof. PaeDr. Vladimír KleinPhD. v spolupráci s Mgr. Ing. Mariánom Valentom, PhD. Výsledky vstupnej a výstupnej diagnostiky a následnej stimulácie detí MŠ v období rokov 2018-2023 (5 etáp diagnostiky a stimulácie) jednoznačne preukázali vysokú efektivitu diagnosticko-stimulačných programov aplikovaných pre 3-6 ročné deti MŠ. 

V priloženej prezentácii (PDF - 373.38 kB) (PDF - 0.99 MB) nájdete základné výsledky vyhodnotenia a na tomto odkaze si môžete pozrieť záznam z online prezentácie. Evaluácie z jednotlivých šk. rokov (NP PRIM II) sú dostupné tu. Finálna publikácia zhodnocujúca celé obdobie vyššie uvedených školských rokov je plánovaná v online a aj tlačenej podobe. O jej dostupnosti budeme informovať. 

Fotogaléria

Foto - Prezentácia evaluácie depistážno-stimulačného programu v rámci NP PRIM II