Preskočiť na obsah

Výstupy a výsledky NP PRIM II. 2020 -2023

NP PRIM II. sa vykonával v zapojených obciach a mestách v období 11.2020 – 08.2023

VÝSTUPY → NP PRIM II. v číslach:

VÝSTUPY → Metodické materiály

Miháliková, J. (ed). Na ceste k materskej škole pre všetky deti. (PDF - 14.01 MB) Bratislava: ÚV SR, 2023

Publikácia mapuje proces, akým prešli MŠ pri zlepšovanie inkluzívneho prostredia najmä v oblasti desegregácie a odstraňovanie jeho rizika počas NP PRIM II.  

Metodické materiály využívané z NP PRIM I.

VÝSLEDKY

Výsledky→ Evaluácie NP PRIM II.

Externá evaluácia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje zrealizoval externé hodnotenie Národných projektov PRIM I. a PRIM II. (február 2022).

Interné evaluácie:

Prieskum: Ďalšie vzdelávacie dráhy detí z marginalizovaných rómskych komunít po absolvovaní NP PRIM

Kališ, R. Vzdelávacie dráhy detí - Výsledky prieskumu vzdelávacích dráh detí z marginalizovaných rómskych komunít po absolvovaní predprimárneho vzdelávania v rámci NP PRIM. Bratislava: ÚV SR, 2023 (PDF - 1.02 MB)

Evaluácie a hodnotiace správy z NP PRIM I.

Ďuríková, E. Záverečná evalvačná správa. Práca s rodinou v NP PRIM I. Bratislava: MV SR, 2020 (PDF - 1.58 MB)

PUBLICITA

Videá z národných projektov Take away balíka 

Séria rozhlasových vstupov z materských škôl zapojených do NP PRIM II.  

Konferencia 

Na ľuďoch záleží - za dôstojný a kvalitný život obyvateľov Slovenska, Horný Smokovec, 28. a 29. marec 2023 - NP PRIM II. ako súčasť balíka Take away