Preskočiť na obsah

Vzdelávanie v NP PRIM II.

Metodicko-inštruktážne workshopy a mikro-regionálne stretnutia 

Vzdelávanie slúži na zvyšovanie odbornosti zamestnancov MŠ v rôznych témach. Môžu byť zamerané len na jednotlivé pozície (napr. rodičovský asistent, odborný zamestnanec a pod.) ale aj pre celé inkluzívne tímy.

Vzdelávanie zamerané na profesijný rozvoj kolektívov materských škôl  

Cieľom vzdelávania v profesijnom rozvoji je príprava zriaďovateľov škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov, pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl a i. na aplikáciu modelu inkluzívnej výchovy a vzdelávania a efektívne manažovanie spolupráce všetkých aktérov, ako aj predchádzanie segregácii vo výchove a vzdelávaní. Vzdelávanie zabezpečuje Škola plus a začína od februára 2022 v zariadeniach v Giraltovciach a Vysokých Tatrách. Vzdelávanie pozostáva z dvoch prezenčných stretnutí, individuálnej práce v domovských materských školách a obciach, supervízie a odborného poradenstva zo strany skúsených odborníkov a odborníčok na témy inkluzívneho predprimárneho vzdelávania na Slovensku.

Aktuálne vzdelávania

Informácia o metodicko-inštruktážnych workshopoch pre rodičovských asistentov v mesiaci máj 2022 (DOCX - 80,05 kB)

Informácia o stretnutiach študijných skupín v programe Vzdelávanie a podpora inkluzívnych tímov v mesiaci máj 2022 (DOCX - 95,94 kB) a jún 2022 (PDF - 491,98 kB).