Preskočiť na obsah

Rómske platformy 2021 - 2022

Informácie o projekte

Názov projektu: Roma Platforms 2021 - 2022 / Rómske platformy 2021 - 2022
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Financovanie: Európska únia, program: Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
Výška grantu: 156 969 EUR
Celkové náklady projektu: 174 410 EUR
Doba realizácie projektu: 1. 2. 2021 - 31. 1. 2023
Projektový manažér: Michal Šľachta, e-mail: michal.slachta@vlada.gov.sk 

Ciele projektu sú najmä:

Plánované aktivity

Viac o aktivitách: 

Platformy 2021 - 2022

Berieme mladých Rómov a Rómky vážne

Posilnenie postavenia mladých Rómov

Očakávané výsledky

Vlajka EÚ Tieto aktivity sú financované z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020). These activities are funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).