Preskočiť na obsah

Informácie o predĺžení termínu predkladania žiadostí o platbu formou predfinancovania

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Informáciu o predĺžení termínu predkladania žiadostí o platbu formou  predfinancovania v rámci PO6 (PDF - 427.08 kB) do 16. októbra 2023.