Preskočiť na obsah

Oznam o zverejnení Usmernenia č. 11, verzie 5.0 k poskytovaniu dodatočného príspevku zazmluvnených projektov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os 5, 6 a 8 oznamuje zverejnenie aktualizácie Usmernenia č. 11, verzia 5.0 (ZIP - 2.66 MB) k poskytovaniu dodatočného príspevku zazmluvnených projektov, ktoré nadobúda účinnosť dňa 25.07.2023. Aktualizáciou usmernenia je možné získať dodatočný príspevok na materské školy spadajúce do výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1.