Preskočiť na obsah

Prehľad najčastejších nedostatkov - FKnM

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo dňa 3. augusta 2023 prehľad najčastejšie vyskytujúcich sa nedostatkov identifikovaných v rámci výkonu finančnej kontroly na mieste, ako aj nedostatkov identifikovaných zo strany vládnych auditov odhalených výkonom fyzického overenia realizácie projektov u prijímateľov (dokument na stiahnutie (PDF - 189.42 kB)). Uvedený dokument je určený všetkým prijímateľom implementujúcim projekty v rámci operačného programu Ľudské zdroje, pri ktorých je poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, za účelom eliminácie takýchto nedostatkov.