Preskočiť na obsah

Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ predlžuje termín predkladania žiadostí o platbu formou zálohovej platby v rámci PO 6 na 30.11.2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Informáciu o predĺžení termínu predkladania žiadostí o platbu formou zálohovej platby (PDF - 424.33 kB) v rámci PO6 do 30. novembra 2023.