Preskočiť na obsah

Usmernenie SO č. 9 - Usmernenie pre prijímateľov k podávaniu následných monitorovacích správ, verzia 3.0

Úrad vlády Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zverejnení Usmernenia SO č. 9  – Usmernenie pre prijímateľov k podávaniu následných monitorovacích správ, verzia 3.0, ktoré nadobúda účinnosť dňa 19. februára 2024.  

Usmernenie je zverejnené na webovom sídle SO v časti Metodické dokumenty.