Preskočiť na obsah

Zverejnenie aktualizácie Usmernenia SO č. 11, verzia 6.0

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil aktualizáciu Usmernenia SO č. 11, verzia 6.0 (ZIP - 1.63 MB) k poskytnutiu dodatočného príspevku, ktorá nadobúda účinnosť dňa 04.10.2023. Aktualizácia predmetného usmernenia, vrátane príloh bola realizovaná v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe.