Preskočiť na obsah

Zverejnenie Príručky pre prijímateľa pre PO6, verzia 7.1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Príručku pre prijímateľa pre PO6, verzia 7.1 (ZIP - 6.70 MB), ktorá nadobúda účinnosť dňa 21.09.2023. Aktualizácia predmetnej príručky, vrátane príloh bola realizovaná v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe.