Preskočiť na obsah

Archív zoznamov schválených a neschválených ŽoNFP

Výzva zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16. januára 2018

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 2. júla 2018

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 25. októbra 2018

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 20. mája 2019


Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2016-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 23. septembra 2016

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 24. februára 2017

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 16. januára 2018

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 2. júla 2018

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 25. októbra 2018

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola - 20. máj 2019


Výzva zameraná na miestne obcianske poriadkové služby MOPS v obciach s prítomnosťou MRK OPLZ-PO5-2018-1 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 21. septembra 2018 

Uzavretrie 2. hodnotiaceho kola - 8. marca 2018


 Výzva zameraná na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ - OPLZ-PO5-2017-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. septembra 2018

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 14. septembra 2018

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 15. januára 2019

Uzavreti 3. hodnotiaceho kola - 18. marca 2019


Výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 28. marca 2017

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 14. augusta 2017

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 4. júna 2018

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 12. novembra 2018


Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 10. marca 2017

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. septembra 2017

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 5. marca 2018

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 21. mája 2018

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 14. septembra 2018

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola - 16. novembra 2018


Výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. júna 2017

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 28. septembra 2017


Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ - OPLZ-PO6-SC612-2016-1b

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. júna 2016

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 9. septembra 2016

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 2. decembra 2016

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 14. júla 2017

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 3. novembra 2017


Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ - OPLZ-PO6-SC612-2016-1a

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. júna 2016

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 9. septembra 2016

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 2. decembra 2016

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 14. júla 2017

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 3. novembra 2017

poslať stránku  vytlačiť stránku