Preskočiť na obsah

Komisia pri MV pre OP ĽZ pre PO 5 a 6

Komisia pre prioritné osi 5 -Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a 6 -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 

Zoznam členov a pozorovateľov Komisie pre prioritné osi 5 a 6 (PDF, 253 kB)

ZOZNAM ZÁMEROV NÁRODNÝCH PROJEKTOV (PDF, 229 kB)

Dokumenty a zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ

Kritéria pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania

Dokumenty na stiahnutie
Dokumenty k per rollam hlasovaniu (449,5 kB) dokument
Dokumenty k 1. zasadnutiu Komisie pre PO 5 a 6_27.8.2015 (1,5 MB) dokument
Dokumenty k 2. zasadnutiu Komisie pre PO 5 a 6_18.2.2016 (894,3 kB) dokument
Dokumenty k 3. zasadnutiu Komisie pre PO 5 a 6_06.05.2016 (839,9 kB) dokument
Dokumenty k 4. zasadnutiu Komisie pre PO 5 a 6_20.06.2016 (864,5 kB) dokument
Dokumenty k 5. zasadnutiu Komisie pre PO 5 a 6_04.11.2016 (810,4 kB) dokument
Dokumenty k 6. zasadnutiu Komisie pre PO5 a 6_29.05.2017 (786,8 kB) dokument
Dokumenty k 7. zasadnutiu Komisie pre PO5 a 6_25.09.2017 (1,0 MB) dokument
Dokumenty k 8. zasadnutiu Komisie pre PO 5 a 6_30.11.2017 (851,9 kB) dokument
Dokumenty k 9. rokovaniu Komisie pre PO 5 a 6_24.04.2018 (908,2 kB) dokument
Dokumenty k 10. rokovaniu Komisie pre PO 5 a 6_08.11.2018 (910,6 kB) dokument
Dokumenty k 11. rokovaniu Komisie pre PO 5 a 6_01.04.2019 (920,8 kB) dokument
Dokumenty k 12. rokovaniu Komisie pre PO 5 a 6_05.06.2019 (4,4 MB) dokument
Dokumenty k 13. rokovaniu Komisie pre PO5 a 6_03.10.2019 (928,0 kB) dokument
Dokumenty k 14. rokovaniu Komisie pre PO 5 a 6_15_04_2021 (991,7 kB) dokument
Dokumenty k 15. rokovaniu Komisie pre PO 5 a 6_ 29.11.2021 (1,0 MB) dokument
Dokumenty k 16. rokovaniu Komisie pre PO 5 a 6_28.11.2022 (999,8 kB) dokument
Dokumenty k schvaľovaniu zámeru NP Monitorovanie a hodnotenie procedúrou per rollam_15.12.2016 (414,7 kB) dokument
Dokumenty k per rollam schvaľovaniu zámeru NP Predprimárne vzdelávanie detí z MRK I._27.04.2017 (416,1 kB) dokument
Dokumenty k per rollam schvaľovaniu zámeru NP Zdravé komunity_19_05_2017 (416,5 kB) dokument
Per rollam schvaľovanie zámeru NP PIRIM II_25_05_2020 (418,9 kB) dokument
Dokumenty k per rollam schvaľovaniu zámeru NP Korona te merel_03_06_2020 (417,4 kB) dokument
Dokumenty k per rollam schvaľovaniu zámeru NP COVID MRK_USVRK_03_06_2020 (424,8 kB) dokument
Dokumenty k per rollam schvaľovaniu zámeru NP HRADY MRK_07_04_2022 (703,5 kB) dokument
Dokumenty k per rollam schvaľovaniu úpravy Výberovych kritérií k NP HRADY MRK_15.08.2022 (705,8 kB) dokument