Preskočiť na obsah

Projekty

Schválené zoznamy

Zoznam zámerov národných projektov (PDF, 228 kB)

Zvýšenie jednotkovej ceny od 2017 - Národný projekt - Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK (PDF, 308 kB)

Zýšenie jednotkovej ceny od 2017 - Národný projekt - Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK (PDF, 298 kB)

Zvýšenie jednotkovej ceny od 2018 - Národný projekt - Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK (PDF, 371 kB)

Zvýšenie jednotkovej ceny od 2018 - Národný projekt-Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK-aktualizácia (PDF, 356 kB)

Zvýšenie jednotkovej ceny od 2018 - Národný projekt - Zdravé komunity 2A (PDF, 251 kB)

Zvýšenie jednotkovej ceny od 2019 - Národný projekt - Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - 1. fáza (PDF, 371 kB)

Zvýšenie jednotkovej ceny od 2019 - Národný projekt - Terénna sociálny práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK I. (PDF, 358 kB)

Zvýšenie jednotkovej ceny od 2019 - Národný projekt - Zdravé komunity 2A (PDF, 252 kB)

Vyzvania na technickú pomoc

Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci, kód OPLZ-TP-2021/9.1/MV-01
25. 11. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 25. novembra vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci, kód OPLZ-TP-2021/9.1/MV-01 Vyzvanie pre projekty technickej...
 

Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci, kód OPLZ-PO7-SC71-2019-1
10. 06. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 10. júna 2019 vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci, kód OPLZ-PO7-SC71-2019-1. Vyzvanie technickej pomoci pre projekty...