Preskočiť na obsah

Výzvy/Vyzvania

Výzvy: 

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=yOcfbHzskZ6FhP2-H9cUyTXczeWDjm3dGw4oFbKtVucfuia15_v5gsixkydYYYMzQw

Vyzvanie na národný projekt HRADY - OPLZNP-PO5-2022-1
13. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 13. júna 2022 vyzvanie pre národný projekt s názvom "Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2019-1
22. 05. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rôzne zamerania výziev prioritnej osi 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou...