Preskočiť na obsah

Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 - 2027 pre marginalizované rómske komunity

Kód výzvy: PSK-UV-001-2023-DV-ESF+

Zoznam schválených/neschválených ŽoNFP k dátumu 24.11.2023 (PDF - 211.67 kB)