Preskočiť na obsah

Kontakty

PaedDr. Ingrid Zubková

poverená riadením sekcie
+421 2 209 25 346
ingrid.zubkova@vlada.gov.sk

Ing. Dagmara Sotáková

+421 2 20925 897
dagmara.sotakova@vlada.gov.sk

Oddelenie finančnej kontroly na mieste

Bc. Linda Košíková

vedúca oddelenia
+421 2 20925 850
linda.kosikova@vlada.gov.sk

Odbor auditu, kontroly, nezrovnalostí a vykazovania

Odbor implementácie neinvestičných projektov sprostredkovateľského orgánu

Ing. Lýdia Ovečková

riaditeľka odboru
+421 2 20925 508
lydia.oveckova@vlada.gov.sk

Oddelenie implementácie neinvestičných projektov I.

Ing. Zuzana Jakubiková

vedúci oddelenia
+421 2 20925 949

PhDr. Katarína Ferková

projektový manažér
+421 2 20925 474

Mgr. Mária Riganová

projektový manažér
+421 2 20925 469

Mgr. Peter Kovaľ

projektový manažér
+421 2 20925 441

Oddelenie implementácie neinvestičných projektov II.

Ing. Adriana Talajová

projektový manažér
+421 2 20925 570

Ing. Ivan Prelovský, PhD., MBA

projektový manažér
+421 2 20925 385

Mgr. Barbora Koštrnová

projektový manažér
+421 2 20925 574

Mgr. Samuel Abrahám

projektový manažér
+421 2 20925 342

Mgr. Michal Jurčo

projektový manažér
+421 2 20925 870

Ing. Daniela Ivičičová

projektový manažér
+421 2 20925 194

Odbor implementácie investičných projektov sprostredkovateľského orgánu

Ing. Marek Vladár

riaditeľ odboru
+421 2 20925 885
marek.vladar@vlada.gov.sk

Oddelenie implementácie investičných projektov I.

Ing. Pavol Cipruš

vedúci oddelenia
+421 2 20925 951

Ing. Adriána Šimunková

projektový manažér
+421 2 20925 657

Ing. Marianna Staňová

projektový manažér
+421 2 20925 915

ThDr. Linda Michalková

projektový manažér
+421 2 20925 362

Ing. Katarína Schillingová

projektový manažér
+421 2 20925 471

Ing. Zuzana Smetanová

projektový manažér
+421 2 20925 345

Mgr. Richard Perlovský

projektový manažér
+421 2 20925 946

Oddelenie implementácie investičných projektov II.

Ing. arch. Vojtech Vasaráb, PhD.

projektový manažér
+421 2 20925 384

Mgr. Daniela Eisnerová

projektový manažér
+421 2 20925 903

Mgr. Michaela Karaba

projektový manažér
+421 2 20925 941

Mgr. Patrícia Galbavá

projektový manažér
+421 2 20925 938

Mgr. Sanja Michaličková

projektový manažér
+421 2 20925 920

Organizačný odbor

JUDr. Diana Vaská

riaditeľka odboru
+421 2 20925 986
diana.vaska@vlada.gov.sk

Martina Romanová

asistentka
+421 2 20925 924
martina.romanova@vlada.gov.sk

Ing. Karol Pavelka

manažér ITMS
+421 2 20925 479
karol.pavelka@vlada.gov.sk

Mgr. Vladimír Oriešek

projektový manažér - junior
+421 2 20925 695
vladimir.oriesek@vlada.gov.sk

Oddelenie právnej a technickej pomoci

JUDr. Marek Pajonk

vedúci oddelenia
+421 2 20925 198

Mgr. Martin Tinka

právnik
+421 2 20925 674

Ing. Dagmara Sotáková

manažér pre TP, pre riadenie ĽZ
+421 2 20925 897

Ing. Zdenka Slováková

manažér pre TP, manažér pre IaK
+421 2 20925 911

Bc. Marcela Majanová

manažér pre TP
+421 2 20925 726

Mgr. Zuzana Bruteničová

manažér TP, manažér pre IaK
+421 2 20925 670

Odbor programovania, hodnotenia, monitorovania a metodiky

Mgr. Adriana Ďatková

riaditeľka odboru
421 2 20925 344
adriana.datkova@vlada.gov.sk

Oddelenie monitorovania a hodnotenia

RNDr. Ivana Hacajová

manažér hodnotenia a monitorovania
+421 2 20925 887

Ing. Zuzana Pap

manažér monitorovania a hodnotenia
+421 2 20925 871

Oddelenie programovania a metodiky

Ing. Matej Mikuška

vedúci oddelenia
+421 2 20925 572

Ing. arch. Monika Zaťková

manažér programovania a manažér pre metodiku
+421 2 20925 748

BSBA Jana Bédiová

manažér pre metodiku
+421 2 20925 767

Mgr. Róbert Korec

manažér programovania a metodik
+421 2 20925 803

Ing. Ivana Kročková

manažér programovania a metodik
+421 2 20925 383

Mgr. Matúš Greguš

metodik
+421 2 20925 131

Ing. Lenka Fialová

metodik
+421 2 20925 893

Ing. Miloš Hajdin

metodik
+421 2 20925 659

Ing. Mgr. Zuzana Brenesselová

metodik
+421 2 20925 889

Mgr. Tibor Škrabský

metodik
+421 2 20925 423

Odbor posudzovania projektov

Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.

riaditeľka odboru
+421 2 20925 295
alzbeta.takacova@vlada.gov.sk

Oddelenie výberu projektov

Ing. Jozef Roško

vedúci oddelenia
+421 2 20925 990

Ing. Ján Kadeřábek

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 488

Mgr. Kristína Axamítová

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 154

Ing. arch. Mária Ulrichová

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 989

Ing. Viliam Hlôška

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 982

Ing. Martin Korbeľ

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 980

Mgr. Veronika Fodorová

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 977

RNDr. Zuzana Repiská

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 964

PhDr. Andrea Ostrihoňová, CSc.

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 962

Ing. Marian Szetei

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 959

Mgr. Zuzana Ivičičová

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 958

Mgr. Tatiana Kapráľová

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 957

Ing. Stanislav Kollár

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 952

Ing. Zuzana Serinová

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 947