Preskočiť na obsah

Pripravované výzvy

Informácia pre žiadateľa k pripravovanej Výzve pre zlepšenie podmienok bývania v obciach z ARK 2019

ÚSVRK ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko na roky 2021 – 2027 informuje obce z Atlasu rómskych komunít 2019, že pripravuje Výzvu pre zlepšenie podmienok bývania v obciach z ARK 2019. V súlade s prípravou Výzvy zverejňuje pre dotknuté obce Informáciu pre žiadateľa, ktorá obsahuje základné parametre pripravovanej výzvy. V prípade potreby ďalších informácií, alebo využitia možnosti predkladania „projektových zámerov“ v súvislosti s lokalizáciou bývania nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: vyzvy.mrk@vlada.gov.sk.

Informácia pre žiadateľa (PDF - 743.52 kB)