Preskočiť na obsah

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu má pripomínať utrpenie obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Okrem miliónov obetí zo židovských rodín si pripomíname aj  Rómov, ktorí tiež boli počas II. svetovej vojny prenasledovaní na etnickom princípe a vystavení rasovo motivovanému násiliu. Uchovávanie spomienok o perzekuovaných Židoch, Rómoch a iných obetiach a pripomínanie si ich utrpenia, je mimoriadne dôležité aj pre súčasnú generáciu. Je to kvôli pamiatke všetkých obetí. Ale obzvlášť je to dôležité pre nás všetkých, lebo my sme dnes tí, ktorí môžeme ovplyvňovať dejiny tak, aby Európa a Slovensko boli miestom pre každého z nás.

27. január vyhlásilo za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu Valné zhromaždenie OSN v roku 2005 na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau (Osvienčim) v roku 1945.