Preskočiť na obsah

Vláda oceňuje výsledky misijnej a pastoračnej práce v rómskych komunitách

Vláda dnes schválila finančnú podporu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách na rok 2023. Sumu na to určenú vo výške 330 tisíc eur poskytne Konferencii biskupov Slovenska na zabezpečenie 23 pastoračných pracovníkov.

„Prax ukázala, že neexistuje jedno univerzálne riešenie, ktoré by pomohlo zmeniť situáciu v rómskych komunitách. Jedným z osvedčených nástrojov ako zlepšiť životné podmienky obyvateľov v rómskych komunitách je aj systematická a dlhodobá misijná a pastoračná práca. Pastoračná práca pozitívne vplýva na deti a mládež prostredníctvom neformálneho vzdelávania a voľno-časových športových a umeleckých aktivít, čím mladých ľudí motivuje k dosiahnutiu stredoškolského a vysokoškolského vzdelania. Má vplyv aj na dospelých, ktorých podnecuje k aktívnemu hľadaniu si práce a zodpovednému prístupu k životu a účasti na živote miestnej komunity. Som preto rád, že vláda oceňuje pozitívne výsledky pastoračnej a misijnej práce v rómskych komunitách a aj v budúcom roku uvoľnila finančné prostriedky na podporu tohto diela,“ povedal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ján Hero.

Prostredníctvom finančnej podpory poskytnutej Konferencii biskupov Slovenska na základe uznesení vlády Slovenskej republiky č. 105 z 5. marca 2020 a č. 63 z 26. januára 2022 sa podarilo v rokoch 2020 až 2022 zabezpečiť fungovanie viacerých pastoračných diel: Luník IX., BardejovPoštárka, Jarovnice, Gréckokatolícka rómska misia v Prešovskom kraji, Hanušovce nad Topľou, Krížová Ves, Lomnička, Letanovce, Orechov Dvor, Šarišské Jastrabie a Kolégium Márie Romero pre rómske dievčatá, ktoré spravujú sestry Saleziánky. Tieto pastoračné diela spolu pokrývajú približne 40 000 obyvateľov rómskej národnosti. Pomocou dotácií sa podarilo vytvoriť 23 pracovných úväzkov a celkovo sa v týchto misiách dnes zamestnáva 27 ľudí, z čoho je 14 rómskej národnosti. Okrem misijnej práce sa pracovníci venujú vzdelávaniu osôb z týchto vylúčených a chudobných komunít, vytvárajú voľnočasové aktivity pre deti a mládež, zlepšujú ich hygienické a sociálne návyky, pomáhajú so získavaním a udržaním pracovných miest a celkovou inklúziou miestnych Rómov.