Preskočiť na obsah

Informačné semináre

Informačné semináre k výzve na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity


Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Vás pozýva na informačné semináre k zverejnenej Výzve na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2020

Cieľom informačného seminára je prezentovať výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Výzva bola vyhlásená 18. decembra 2019 a termín na predkladanie žiadostí je 1. február 2020.

 Obsah stretnutia:

Semináre sa uskutočnia v nasledovných mestách a termínoch:

Prosím Vás o potvrdenie účasti najneskôr do 10. januára 2020, e-mailom na dotacia.usvrk@minv.sk a uveďte meno a priezvisko, názov organizácie a miesto seminára, na ktorom sa zúčastníte.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.