Preskočiť na obsah

Príprava projektu Asistencie obciam s prítomnosťou MRK pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) v súlade s Programom Slovensko, pripravuje národný projekt, ktorého predmetom bude komplexná asistencia pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami. Bližšie informácie nájdete tu (PDF - 406.95 kB)