Preskočiť na obsah

Pracovné príležitosti v NP PRIM

NP PRIM  II. ponúka rôzne pracovné príležitosti v 150 zapojených obciach a mestách.

Obsadzované pozície v materských školách

  1. pedagogický asistent (plný resp. čiastočný úväzok),
  2. odborný zamestnanec – prioritne školský špeciálny pedagóg (plný resp. čiastočný úväzok, dohoda o pracovnej činnosti), 
  3. rodičovský asistent
  4. koordinátor inkluzívneho vzdelávania - spravidla riaditeľka MŠ alebo iná poverená osoba (dohoda o pracovnej činnosti).

Obsadzovanie pracovných pozícií v materskej škole zabezpečuje obec/mesto.

Oznámenia o voľných pracovných miestach v NP PRIM II. v obciach

Tu nájdu záujemcovia dokumenty k obsadzovaniu pozícií v jednotlivých obciach.

Upozorňujeme, že rovnaké informácie nájdu záujemcovia aj na web stránkach zapojených obcí a miest v NP PRIM II.

Zoznam oznámení
Obec/Mesto Počet pozícií Pozícia Uzávierka
Zborov 1 Pedagogický asistent (PDF - 196.89 kB) 28.8.2023
Malčice 1 Odborný zamestnanec (PDF - 201.50 kB) 4.8.2023
Zborov 1 Rodičovský asistent (PDF - 193.40 kB) 20.6.2023
Bratislava 1 Projektový manažér (PDF - 566.10 kB) 16.06.2023
Svinia 1 Pedagogický asistent (PDF - 529.72 kB) 14.6.2023
Sečovce 1 Pedagogický asistent (PDF - 717.14 kB) 6.6.2023
Čičava 1 Odborný zamestnanec (PDF - 120.45 kB) 31.5.2023
Markušovce 3 Pedagogický asistent (PDF - 456.57 kB) 7.6.2023
Kuzmice 1 Pedagogický asistent (PDF - 37.89 kB) 23.5.2023
Pečovská Nová Ves 1 Odborný zamestnanec (PDF - 725.82 kB) 19.5.2023
Lipany 1 Pedagogický asistent (PDF - 539.17 kB) 19.5.2023
Zborov 1 Pedagogický asistent (PDF - 496.80 kB) 16.5.2023
Spišský Štiavnik 2 Rodičovský asistent (PDF - 227.52 kB) 12.5.2023
Zemplínska Teplica 1 Rodičovský asistent (PDF - 586.93 kB) 11.5.2023
Levice 1 Rodičovský asistent (PDF - 196.69 kB) 24.03.2023

Malčice

1 Pedagogický asistent (PDF - 623.75 kB)

8.3.2023

Rokycany 1 Pedagogický asistent (PDF - 204.23 kB) 20.2.2023
Širkovce 1 Rodičovský asistent (PDF - 854.57 kB) 17.2.2023
Rokycany 1 Pedagogický asistent (PDF - 619.08 kB) 6.2.2023
Toporec 2 Pedagogický asistent (PDF - 261.02 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 260.58 kB) 3.2.2023
Hlinné 1 Pedagogický asistent (PDF - 429.69 kB) 20.1.2023
Veľká Ida 2 Odborný zamestnanec (PDF - 547.13 kB)Rodičovský asistent (PDF - 502.63 kB) 16.1.2023
Vydrník 1 Pedagogický asistent (PDF - 45.48 kB) 31.12.2022
Chmiňany 1 Rodičovský asistent (PDF - 606.90 kB) 30.12.2022
Medzev 1 Rodičovský asistent (PDF - 668.87 kB) 28.12.2022
Zemplínska Teplica 1 Rodičovský asistent (PDF - 586.87 kB) 12.12.2022
Čičava 2 Odborný zamestnanec (PDF - 224.45 kB)Rodičovský asistent (PDF - 395.57 kB) 12.12.2022
Veľká Ida 1 Odborný zamestnanec (PDF - 563.79 kB) 6.12.2022
Veľká Ida 1 Pedagogický asistent (PDF - 569.90 kB) 6.12.2022
Stará Ľubovňa 3 Pedagogický asistent (PDF - 331.30 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 502.53 kB)Rodičovský asistent (PDF - 425.69 kB) (MŠ Tatranská) 25.11.2022
Bystré 1 Pedagogický asistent (PDF - 393.68 kB) 23.11.2022
Poprad 3 Pedagogický asistent (PDF - 543.06 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 543.03 kB)Rodičovský asistent (PDF - 540.08 kB) 22.11.2022
Richnava 2 Pedagogický asistent, (PDF - 131.32 kB) Odborný zamestnanec (PDF - 131.10 kB) 21.11.2022
Družstevná pri Hornáde 1 Pedagogický asistent (PDF - 223.08 kB) 7.11.2022
Gelnica 1 Rodičovský asistent (PDF - 198.81 kB) 25.10.2022
Rakúsy 2 Rodičovský asistent (PDF - 391.30 kB), Pedagogický asistent (PDF - 391.95 kB) 21.10.2022
Brezno 2 Pedagogický asistent (PDF - 414.05 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 262.64 kB) 24.10.2022
Zemplínska Teplica 1 Pedagogický asistent (PDF - 592.43 kB) 21.10.2022
Veľká Lomnica 1 Pedagogický asistent (PDF - 545.84 kB) 18.10.2022
Varhaňovce 1 Odborný zamestnanec (PDF - 455.85 kB) 18.10.2022
Čaklov 1 Odborný zamestnanec (PDF - 655.84 kB) 17.10.2022
Brzotín 1 Pedagogický asistent (PDF - 342.49 kB) 11.10.2022
Čaklov 1 Odborný zamestnanec (PDF - 655.42 kB) 5.10.2022
Jasov 3 Pedagogický asistent (2x) (PDF - 449.33 kB)Rodičovský asistent (PDF - 443.10 kB) 3.10.2022
Giraltovce 1 Pedagogický asisten (PDF - 46.91 kB) 3.10.2022
Spišský Štiavnik 1 Odborný zamestnanec (PDF - 287.19 kB) 30.9.2022
Stará Ľubovňa 1 Odborný zamestnanec (PDF - 501.74 kB) 29.9.2022
Gelnica 1 Rodičovský asistent (PDF - 204.65 kB) 27.9.2022
Nálepkovo 1 Rodičovský asistent (PDF - 392.56 kB) 23.9.2022
Rokycany 1 Pedagogický asistent (PDF - 618.02 kB) 22.9.2022
Hlohovec 1 Pedagogický asistent (PDF - 430.06 kB) 16.9.2022
Spišské Tomášovce 1 Pedagogický asistent (PDF - 262.24 kB) 14.9.2022
Čaklov 1 Odborný zamestnanec (PDF - 655.31 kB) 14.9.2022
Spišský Štiavnik 1 Odborný zamestnanec (PDF - 225.78 kB) 9.9.2022
Malčice 1 Odborný zamestnanec (PDF - 1.05 MB) 6.9.2022
Banské 1 Pedagogický asistent (PDF - 220.87 kB) 2.9.2022
Žehra 2 Pedagogický asistent (2x) (PDF - 537.98 kB) 2.9.2022
Žehra 1 Odborný zamestnanec (PDF - 537.41 kB) 2.9.2022
Čaklov 1 Odborný zamestnanec (PDF - 656.20 kB) 31.8.2022
Zborov 1 Odborný zamestnanec (PDF - 517.17 kB) 30.8.2022
Zborov 1 Pedagogický asistent (PDF - 516.04 kB) 26.8.2022
Královský Chlmec 2 Pedagogický asistent (2x) (PDF - 836.26 kB) 30.8.2022
Nálepkovo 1 Pedagogický asistent (PDF - 36.00 kB) 24.8.2022
Žehňa 1 Odborný zamestnanec (PDF - 634.96 kB) 24.8.2022
Stará Ľubovňa 2 Rodičovský asistent (2x) (PDF - 852.84 kB) 24.8.2022
Klenovec 2 Pedagogický asistent (2x) (PDF - 456.67 kB) 17.8.2022
Banské  3 Pedagogický asistent (PDF - 220.86 kB), Odborný zamestnanec (2x) (PDF - 394.57 kB) 19.8.2022
Zámutov 1 Rodičovský asistent (PDF - 738.67 kB) 19.8.2022
Spišský Štiavnik 1 Odborný zamestnanec (špeciálny/sociálny pedagóg) (PDF - 226.84 kB) 22.8.2022
Polomka 2 Odborný zamestnanec (špeciálny pedagóg), (PDF - 309.97 kB)Rodičovský asistent (PDF - 310.61 kB) 22.8.2022
Chmiňany 1 Pedagogický asistent (PDF - 606.74 kB) 17.08.2022
Boliarov 1 Pedagogický asistent (PDF - 860.89 kB) 18.8.2022
Chminianske Jakubovany 1 Pedagogický asistent (PDF - 783.87 kB) 16.8.2022
Raslavice 1 Pedagogický asistent (PDF - 527.20 kB) 10.8.2022
Gemerská Ves 1 Pedagogický asistent (PDF - 464.90 kB) 17.8.2022
Jastrabie nad Topľou 1 Pedagogický asistent (PDF - 225.22 kB) 12.8.2022
Čaklov 1 Pedagogický asistent (PDF - 308.82 kB) 5.8.2022
Sečovce 2 Pedagogický asistent (2x) (PDF - 220.07 kB) 4.8.2022
Levice 1 Rodičovský asistent (PDF - 497.32 kB) 1.8.2022
Veľké Blahovo 1 Pedagogický asistent (PDF - 622.81 kB) 29.7.2022
Lipany 3 Pedagogický asistent (PDF - 535.87 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 535.21 kB), Rodičovský asistent (PDF - 535.75 kB) 25.7.2022
Vítkovce 2 Pedagogický asistent (PDF - 569.37 kB), Rodičovský asistent (PDF - 561.23 kB) 13.7.2022
Veľká Ida 2 Pedagogický asistent (PDF - 547.04 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 563.31 kB) 13.7.2022
Rudňany 7 Pedagogický asistent (4x) (PDF - 366.32 kB), Odborný zamestnanec (2x) (PDF - 387.10 kB), Rodičovský asistent (1x) (PDF - 355.82 kB) 7.7.2022
Markušovce 1 Pedagogický asistent (PDF - 67.71 kB) 7.7.2022
Hlohovec 1 Rodičovský asistent (PDF - 430.36 kB) 13.7.2022
Gelnica 1 Pedagogický asistent (PDF - 269.64 kB) 27.6.2022
Turňa nad Bodvou 2 Pedagogický asistent (PDF - 216.71 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 211.82 kB) 12.7.2022
Veľká Ida 2 Odborný zamestnanec (PDF - 543.46 kB), Rodičovský asistent (PDF - 508.09 kB) 24.6.2022
Polomka 3 Pedagogický asistent (PDF - 308.57 kB) 07.07.2022
Polomka 1 Rodičovský asistent (PDF - 310.00 kB) 07.07.2022
Polomka 1 Odborný zamestnanec (PDF - 309.42 kB) 07.07.2022
Bánovce nad Bebravou 1 Odborný zamestnanec (PDF - 485.03 kB) 28.6.2022
Komárno 2 Pedagogický asistent (PDF - 400.10 kB)Odborný zamestnanec (PDF - 398.12 kB) 28.6.2022
Brezno 1 Pedagogický asistent (PDF - 415.75 kB) 21.6.2022
Boliarov 1 Pedagogický asistent (PDF - 904.83 kB) 17.5.2022
Kružlová 2 Pedagogický asistent, (PDF - 398.72 kB) Rodičovský asistent (PDF - 401.62 kB) 26.4.2022
Veľká Ida 1 Pedagogický asistent (PDF - 574.94 kB) 25.4.2022
Liptovská Teplička 1 Pedagogický asistent (PDF - 298.96 kB) 19.4.2022
Drienov 1 Rodičovský asistent (PDF - 408.19 kB) 13.4.2022
Boliarov 1 Pedagogický asistent (PDF - 846.98 kB) 8.4.2022
Stará Ľubovňa 1 Rodičovský asistent v MŠ Tatranská (PDF - 402.66 kB) 30.3.2022
Krásnohorské Podhradie 1 Rodičovský asistent (PDF - 231.06 kB) 25.3.2022
Vaľkovňa 1 Odborný zamestnanec (PDF - 459.43 kB) 21.3.2022
Kecerovce 1 Pedagogický asistent (PDF - 571.43 kB) 9.3.2022
Hrabušice 1 Odborný zamestnanec (PDF - 278.29 kB) 2.3.2022
Slovenská Volová 1 Odborný zamestnanec (PDF - 229.36 kB) 16.3.2022
Malčice 3 Pedagogický asistent (PDF - 198.89 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 211.88 kB), Rodičovský asistent (PDF - 268.70 kB) 3.3.2022
Spišské Tomášovce 1 Pedagogický asistent (PDF - 263.04 kB) 21.2.2022
Michalovce 4 Pedagogický asistent (2x) (PDF - 585.09 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 595.50 kB), Rodičovský asistent (PDF - 594.82 kB) 18.2.2022
Markušovce 1 Rodičovský asistent (PDF - 337.18 kB) 10.2.2022
Liptovská Teplička 1 Odborný zamestnanec (PDF - 329.26 kB) 14.2.2022
Žehňa 1 Pedagogický asistent (PDF - 696.50 kB) 14.2.2022
Slovenská Volová 1 Odborný zamestnanec (PDF - 229.36 kB) 11.2.2022
Svinia 1 Rodičovský asistent (PDF - 287.64 kB) 31.1.2022
Kráľovský Chlmec 1 Rodičovský asistent (PDF - 537.04 kB) 4.2.2022
Veľká Ida 2 Pedagogický asistent (PDF - 503.46 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 586.52 kB) 7.2.2022
Kružlová 3 Pedagogický asistent (PDF - 521.90 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 522.45 kB), Rodičovský asistent (PDF - 522.22 kB) 25.1.2022
Tuhrina 1 Pedagogický asistent (PDF - 617.21 kB) 25.1.2022
Slovenská Volová 1 Odborný zamestnanec (PDF - 229.36 kB) 25.1.2022
Družstevná pri Hornáde 1 Pedagogický asistent (PDF - 841.48 kB) 17.1.2022
Švedlár 1 Rodičovský asistent (PDF - 623.60 kB) 5.1.2022
Giraltovce 1 Rodičovský asistent (PDF - 50.83 kB) 30.12.2021
Mirkovce 1 Pedagogický asistent (PDF - 723.91 kB) 8.12.2021
Pečovská Nová Ves 1 Odborný zamestnanec (PDF - 726.10 kB) 3.12.2021
Giraltovce 1 Pedagogický asistent (PDF - 42.29 kB) 3.12.2021
Vaľkovňa 1 Pedagogický asistent (PDF - 482.93 kB) 22.11.2021
Spišský Štiavnik 3 Pedagogický asistent (PDF - 226.76 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 226.72 kB), Rodičovský asistent (PDF - 225.90 kB) 23.11.2021
Sečovce 2 Pedagogický asistent (PDF - 549.90 kB)Rodičovský asistent (PDF - 217.82 kB) 22.11.2021
Gelnica 1 Pedagogický asistent (PDF - 168.41 kB) 16.11.2021
Boliarov 1 Rodičovský asistent (PDF - 415.38 kB) 5.11.2021
Drahňov 1 Rodičovský asistent (PDF - 360.20 kB) 10.11.2021
Brzotín 2 Pedagogický asistent, (PDF - 346.06 kB) Odborný zamestnanec (PDF - 425.74 kB) 22.10.2021
Krížová Ves 1 Pedagogický asistent (PDF - 532.35 kB) 25.10.2021
Vaľkovňa 1 Pedagogický asistent (PDF - 481.75 kB) 25.10.2021
Huncovce 1 Pedagogický asistent (PDF - 961.72 kB) 28.10.2021
Ľubica 2 Pedagogický asistent (2) (PDF - 475.62 kB) 22.10.2021
Soľ 1 Pedagogický asistent (PDF - 158.73 kB) 18.10.2021
Zemplínska Teplica 1 Pedagogický asistent (PDF - 443.19 kB) 5.10.2021
Poprad 2 Pedagogický asistent (PDF - 313.01 kB), Rodičovský asistent (PDF - 311.93 kB) 30.9.2021
Veľké Kapušany 2 Pedagogický asistent (PDF - 321.68 kB), Rodičovský asistent (PDF - 369.74 kB) 4.10.2021
Vechec 1 Odborný zamestnanec (PDF - 430.47 kB) 5.10.2021
Richnava 2 Pedagogický asistent (PDF - 325.53 kB), Rodičovský asistent (PDF - 349.67 kB) 5.10.2021
Chminianske Jakubovany 1 Pedaogigický asistent (PDF - 782.98 kB) 04.10.2021
Soľ 1 Pedagogický asistent (PDF - 225.33 kB) 01.10.2021
Ľubica 5 (2) Pedagogický asistent (PDF - 481.87 kB), (2) Odborný zamestnanec, (PDF - 482.54 kB) Rodičovský asistent (PDF - 482.35 kB) 30.9.2021
Krasnohorské Podhradie 2 Pedagogický asistent (PDF - 554.15 kB), Rodičovský asistent (PDF - 567.70 kB) 30.9.2021
Veľká Ida 2 Pedagogický asistent (PDF - 320.55 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 234.00 kB) 23.9.2021
Stará Ľubovňa 1 Pedagogický asistent (PDF - 557.30 kB) 20.9.2021
Banské 4 (2) Rodičovský asistent (PDF - 399.61 kB), Pedagogický asistent (PDF - 227.89 kB), Odborný zamestnanec (PDF - 227.50 kB) 20.09.2021
Veľká Lomnica 3 (2) Odborný zamestnanec (PDF - 538.78 kB) Pedagogický asistent (PDF - 541.00 kB) 20.9.2021
Veľké Kapušany 3 Odborný zamestnanec, (PDF - 505.72 kB) Pedagogický asistent, (PDF - 502.04 kB) Rodičovský asistent (PDF - 585.62 kB) 20.9.2021
Svinia 1 Pedagogický asistent (PDF - 226.55 kB) 13.9.2021
Gelnica 2 Pedagogický asistent (PDF - 157.21 kB)Rodičovský asistent v MŠ (PDF - 149.12 kB) 17.9.2021
Malčice 2 Odborný zamestnanec (PDF - 226.61 kB)Rodičovský asistent v MŠ (PDF - 223.64 kB) 17.9.2021
Komárno 1 Pedagogický asistent v MŠ Eötvösova (PDF - 256.21 kB) 13.9.2021
Zlaté Klasy 1 Rodičovský asistent v MŠ (PDF - 312.75 kB) 16.9.2021
Zámutov 1 Odborný zamestnanec (PDF - 406.28 kB) 13.9.2021
Šarišská Poruba 3 Pedagogický asistent (PDF - 666.46 kB)Odborný zamestnanec (PDF - 675.67 kB)Rodičovský asistent v MŠ (PDF - 679.31 kB) 13.9.2021
Turňa nad Bodvou 2 Pedagogický asistent (PDF - 145.98 kB)Odborný zamestnanec (PDF - 140.77 kB) 22.9.2021
Chminianske Jakubovany 2 Pedagogický asistent (2 pozície) (PDF - 503.73 kB) 9.9.2021
Sobrance 1 Pedagogický asistent (PDF - 433.13 kB) 9.9.2021
Rakúsy 2 Pedagogický asistent (PDF - 355.95 kB)Rodičovský asistent v MŠ (PDF - 355.72 kB) 8.9.2021
Spišský Štiavnik 1 Odborný zamestnanec (PDF - 155.01 kB) 17.9.2021
Bystrany 1 Pedagogický asistent (PDF - 966.28 kB) 10.9.2021
Chrasť nad Hornádom 1 Odborný zamestnanec (PDF - 320.87 kB) 8.9.2021
Varhaňovce 2 Pedagogický asistent (2 pozície) (PDF - 257.68 kB) 7.9.2021
Bystré 1 Odborný zamestnanec (PDF - 224.62 kB) 3.9.2021
Pečovská Nová Ves 2 Rodičovský asistent v MŠ (2 pozície) (PDF - 295.12 kB) 8.9.2021