Preskočiť na obsah

Výzvy pre hodnotiteľov

Úrad vlády Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 vyhlasuje Výzvu č. 1/2024_USVRK na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Špecifický cieľ: ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia (ESF+).

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 11.03.2024

Výzva č. 1_2024 ÚSVRK na výber odborných hodnotiteľov (ZIP - 1.60 MB)

Zoznam členov pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov  (PDF - 149.13 kB)

Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov (PDF - 257.72 kB)