Preskočiť na obsah

Odbor koncepcií a analýz

 ​

Kontakty

Mgr. Daniela Repková

riaditeľka odboru, koordinátorka pre oblasti bývania, zamestnanosti a boja s protirómskym rasizmom a podpory participácie
+421 2 209 25 712
daniela.repkova@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Nikoleta Slavíková

koordinátorka pre oblasť zamestnanosti
nikoleta.slavikova@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Slavomír Lalík

koordinátor pre oblasť zdravia a pre oblasť vzdelávania
+421 2 209 25 922
slavomir.lalik@vlada.gov.sk