Preskočiť na obsah

Sekcia koncepcií, analýz a regionálnej podpory

Sekcia koncepcií, analýz a regionálnej  podpory sa člení na:

1. odbor koncepcií a analýz,

2. odbor regionálnej koordinácie,

     2a. oddelenie regionálnej koordinácie s územnou pôsobnosťou podľa osobitného predpisu, 

     2b. oddelenie regionálnej koordinácie s územnou pôsobnosťou podľa osobitného predpisu

3. Odbor technickej asistencie Plánu obnovy a odolnosti,

4. Odbor programovej jednotky

Sekcia koncepcií, analýz a regionálnej  podpory najmä: