Preskočiť na obsah

Odbor programovej jednotky

Kontakty

Mgr. Ján Slimák

poverený riadením odboru, Odborný garant
+421 2 209 25 649
jan.slimak@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Veronika Grambličková

metodička
+421 2 209 25 650
veronika.gramblickova@vlada.gov.sk

Kontakty

Ing. Petra Skácalová

metodička
+421 2 20925 468
petra.skacalova@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Simona Vanišová

analytička
+421 2 209 25 954
simona.vanisova@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Jana Viechová

analytička
+421 2 209 25 954
jana.viechova@vlada.gov.sk