Preskočiť na obsah

Odbor regionálnej koordinácie

Mgr. Eduard Čonka

riaditeľ odboru
+421 2 20925 343
eduard.conka@vlada.gov.sk

Mgr. Lukáš Gašparovský

právnik
+421 2 20925 954
lukas.gasparovsky@vlada.gov.sk

1. Oddelenie regionálnej koordinácie

Ing. Zlatica Azimiová

Mlynská 2, 979 01 Rimavská Sobota

+421 917 396 850
zlatica.azimiova@vlada.gov.sk

Mgr. Albert Kováč

Mlynská 2, 979 01  Rimavská Sobota

+421 917 440 925
albert.kovac@vlada.gov.sk

Mgr. Marián Balog

Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica

+421 917 396 549
marian.balog@vlada.gov.sk

Mgr. Henrieta Sujová

Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica

+421 905 822 124
henrieta.sujova@vlada.gov.sk

Mgr. Zuzana Blaháková

Okresný úrad, Štefánikova trieda 60, 949 01  Nitra

+421 37 65 49 253
zuzana.blahakova@vlada.gov.sk

Ing. Ingrid Bangová

odborná asistentka riaditeľa
+421 2 20925 971
ingrid.bangova@vlada.gov.sk

2. Oddelenie regionálnej koordinácie

Mgr. Ingrid Lukáčová

Okresný úrad, Hroncova ul. č. 13, 040 01  Košice

vedúca oddelenia
+421 55 600 4255
ingrid.lukacova@vlada.gov.sk

Ing. Martina Némethová

Okresný úrad, Hroncova ul. č. 13, 040 01  Košice

+421 917 797 244
martina.nemethova@vlada.gov.sk

Mgr. Dominik Bezák

Mestský úrad, Námestie Štefánika 1, 052 01  Spišská Nová Ves

+421 917 396 610
dominik.bezak@vlada.gov.sk

Mgr. Jozef Koky

Mestský úrad, Námestie Štefánika 1, 052 01  Spišská Nová Ves

+421 917 396 684
jozef.koky@vlada.gov.sk

PhDr. Ingrid Doležalová

Levočská 5, Prešov (kancelária č. 219)

ingrid.dolezalova@vlada.gov.sk

Mgr. Ladislav Godla

Levočská 5, Prešov (kancelária č.219)

ladislav.godla@vlada.gov.sk