Preskočiť na obsah

Odbor technickej asistencie Plánu obnovy a odolnosti

Kontakty

Mgr. Ladislav Baláž

poverený riadením odboru, metodik
+421 2 20925 645
ladislav.balaz@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Filip Markovič

metodik, technická asistencia Plánu obnovy a odolnosti
+421 2 209 25 542
filip.markovic@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Darina Petrášová

metodička, technická asistencia Plánu obnovy a odolnosti
+421 2 209 25 780
darina.petrasova@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Veronika Rybová

metodička, technická asistencia Plánu obnovy a odolnosti
+421 2 209 25 541
veronika.rybova@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Ivana Fašáneková

projektová manažérka
ivana.fasanekova@vlada.gov.sk

Kontakty

Ing. Petra Krajčírová

projektová manažérka
petra.krajcirova@vlada.gov.sk