Preskočiť na obsah

Základné dokumenty pre užívateľov NP PRIM II.

Oznámenie o predkladaní žiadosti o zapojenie sa do NP PRIM II.

Od 01.09.2022 bola ukončená možnosť pre obce a mestá, ktoré neboli užívateľmi NP PRIM I. zapojiť sa do NP PRIM II. Oznámenie platné od 01.09.2022. (PDF - 0,96 MB)

Sprievodca pre užívateľov NP PRIM II. k 15.12.2022

Aktualizácia Sprievodcu pre užívateľov NP PRIM II. z dôvodu predĺženia výkonu projektu v obciach do 30.06.2023. Sprievodca zároveň upravuje niektoré časti súvisiace s navýšenými finančnými nárokmi na refundáciu miezd zamestnancov materských škôl z dôvodu valorizácií (existujúcich aj plánovaných).   

Sprievodca pre užívateľov NP PRIM II (bez sledovaných zmie (PDF - 1,22 MB)n) (so sledovanými zmenami (PDF - 1,36 MB)) + Prílohy (ZIP - 2,80 MB)

Príloha so zmenami k 15.12.2022

Príloha č. 06: Informačný dokument o spracovaní  osobných údajov (DOCX - 104,95 kB)

Archív Oznámenie a Sprievodca NP PRIM II.

Sprievodca NP PRIM II.  (PDF - 0,99 MB) (platný k 01.11.2020) + Prílohy

Sprievodca NP PRIM II (PDF - 1,12 MB).  (platný od 25.03.2021) + Prílohy (ZIP - 2,52 MB)

Oznámenie o predkladaní žiadostí (PDF - 742,73 kB) (platný od 26.06.2021) + Prílohy (ZIP - 668,60 kB)

Sprievodca NP PRIM II. (PDF - 0,99 MB)(platný od 16.06.2021) + Prílohy (ZIP - 2,57 MB)

Sprievodca NP PRIM II (PDF - 1,24 MB) (platný od 01.09.2022) + Prílohy (ZIP - 2,80 MB)