Preskočiť na obsah

Základné dokumenty pre užívateľov NP PRIM II.

Oznámenie o predkladaní žiadosti o zapojenie sa do NP PRIM II.

Od 01.09.2022 bola ukončená možnosť pre obce a mestá, ktoré neboli užívateľmi NP PRIM I. zapojiť sa do NP PRIM II. Oznámenie platné od 01.09.2022. (PDF - 0.96 MB)

Sprievodca pre užívateľov NP PRIM II. k 09.05.2023

Aktualizácia Sprievodcu pre užívateľov NP PRIM II. obsahuje dve zmeny: predĺženie výkonu v obciach do 31.08.2023 (zverejnenie zmeny Vyzvania NP PRIM II 03.05.2023) a navýšenie paušálneho príspevku na 10 % z dôvodu dodatočných aktivít na leto 2023. 

Sprievodca pre užívateľov NP PRIM II (bez sledovaných zmien (PDF - 1.24 MB)) (so sledovanými zmenami) (PDF - 1.49 MB) + Prílohy (ZIP - 2.45 MB)

Usmernenie k činnostiam inkluzívnych tímov materských škôl zapojených do NP PRIM II. v mesiacoch júl a august 2023 (PDF - 739.85 kB)

Archív Oznámenie a Sprievodca NP PRIM II.

Sprievodca NP PRIM II.  (PDF - 0.99 MB) (platný k 01.11.2020) + Prílohy

Sprievodca NP PRIM II (PDF - 1.12 MB).  (platný od 25.03.2021) + Prílohy (ZIP - 2.52 MB)

Oznámenie o predkladaní žiadostí (PDF - 742.73 kB) (platný od 26.06.2021) + Prílohy (ZIP - 668.60 kB)

Sprievodca NP PRIM II. (PDF - 0.99 MB)(platný od 16.06.2021) + Prílohy (ZIP - 2.57 MB)

Sprievodca NP PRIM II (PDF - 1.24 MB) (platný od 01.09.2022) + Prílohy (ZIP - 2.80 MB)

Sprievodca NP PRIM II (PDF - 1.22 MB). (platný od 15.12.2022) + Prílohy (ZIP - 2.80 MB)

Sprievodca NP PRIM II (PDF - 1.24 MB). (platný od 26.04.2023) + Prílohy (ZIP - 2.81 MB)