Preskočiť na obsah

Usmernenie k činnostiam inkluzívnych tímov materských škôl zapojených do NP PRIM II. v mesiacoch júl a august 2023

Vzhľadom na pripravované predĺženie NP PRIM II. bolo vydané Usmernenie k činnostiam inkluzívnych tímov v MŠ počas leta 2023, kde sú uvedené dodatočné aktivity súvisiace s hodnotením napĺňania cieľov NP PRIM II.