Preskočiť na obsah

Výzvy/Vyzvania

Výzva: Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)

Prezentácie:

Prezentácia k výzve (PDF - 684.79 kB)

Prezentácia k výzve - Základné informácie ku konaniu o ŽoNFP (PDF - 499.04 kB)


Výzva: Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy

Aktuálne: 

Zmena č. 1 výzvy účinná od 22.07.2024 (PDF - 258.14 kB)

Oznam o zmene termínu uzávierky 1. kola výzvy  (PDF - 154.91 kB)

Informácia pre žiadateľov - zmena domény z ITMS2014+ na ITMS21+

Prezentácie:

Prezentácia k výzve (PDF - 615.86 kB)

Prezentácia k výzve-základné informácie ku konaniu ŽoNFP (PDF - 489.34 kB)

Často kladené otázky

Často kladené otázky k výzve (PDF - 251.68 kB)

Archív

Oznam o zmene termínu uzávierky 1. kola výzvy (PDF - 147.22 kB)


Výzva: Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav

Aktuálne:

Informácia pre žiadateľov - zmena domény z ITMS2014+ na ITMS21+

Prezentácie:

Prezentácia k výzve "Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav" časť 1 (PDF - 548.08 kB)

Prezentácia k výzve "Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav" časť 2 (PDF - 743.26 kB)

Často kladené otázky

Často kladené otázky k výzve (PDF - 205.77 kB)


Výzva: Národný projekt "Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami"

Zmena č.1 Výzvy platná od 25.10.2023 (ZIP - 4.58 MB)


Výzva: Národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza“


Výzva: Národný projekt Rozvojové tímy I.

Zmena č. 1 Výzvy platná od 30.07.2023 (ZIP - 3.83 MB)
Zmena č. 2 Výzvy platná od 30.07.2023 (ZIP - 3.82 MB)

Zmena č. 3 Výzvy platná od 13.09.2023 (ZIP - 3.83 MB)


Výzva: Miestne občianske a preventívne služby

Aktuality:

Zmena č. 1 Výzvy platná od 04.08.2023 (ZIP - 12.19 MB)

Formulár_Zmluva o NFP od 04.08.2023 (ZIP - 2.32 MB)

Oznam o uzatvorení výzvy (PDF - 552.91 kB)

Oznam o uzatvorení výzvy - aktualizácia (PDF - 554.84 kB)

Zmena č. 2 Výzvy platná od 20.12.2023 (PDF - 564.72 kB)

Usmernenie SO k účasti ÚSVRK na výberových konaniach MOaPS (PDF - 211.56 kB)

Informácie o schválených/neschválených ŽoNFP

Zoznam schválených ŽoNFP (PDF - 309.79 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (PDF - 91.95 kB)

Informácie o schválených ŽoNFP

Informácie o neschválených ŽoNFP

Prezentácie:

Prezentácia z informačných seminárov (PDF - 1.07 MB)